W okresie od września do marca nasza oferta powiększa się
o dodatkowy produkt jakim są Lody Ciepłe