Wytwórnia Lodów Lody Młynarczyk wzieła udział w targach SIAL Paris,
które odbyły się w dniach od 16 do 20 października 2016 r. we Francji.
Udział w targach był zorganizowany w ramach projektu pozakonkursowego "Gospodarna Wielkopolska"
realizowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Uczestniczyliśmy też w targach"Smaki Regionów" na MTP w Poznaniu.